Nhãn: chế biến và kinh doanh

Cty TNHH O Lam Việt Nam

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH O Lam Việt Nam. Địa chỉ: Gia Nghĩa Townlet, Dak Nông Dist.. Ngành nghề kinh doanh: cà phê , chế biến & kd.

Cty TNHH thương mại Việt Quang

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH thương mại Việt Quang. Địa chỉ: Quảng Tín Hamlet , Đắk R'Lấp Dist.. Ngành nghề kinh doanh: nông sản (điều, lạc..) , chế biến & kd (trừ gạo),cà phê , chế

Cty TNHH Thuỷ Ngân

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Thuỷ Ngân. Địa chỉ: Dack Rung Hamlet, Dak Song Dist.. Ngành nghề kinh doanh: cà phê , chế biến & kd.

DNTN Thu Lợi

Tên doanh nghiệp: DNTN Thu Lợi. Địa chỉ: Đăk Săk Hamlet, Dak Mil Dist.. Ngành nghề kinh doanh: cà phê , chế biến & kd.

Cty kinh doanh tổng hợp Đak Wil

Tên doanh nghiệp: Cty kinh doanh tổng hợp Đak Wil. Địa chỉ: Dak Rla Townlet, Dak Mil Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gỗ , chế biến,nông sản (điều, lạc..) , chế biến & kd (trừ gạo),thức

Cty cà phê Đức Lập

Tên doanh nghiệp: Cty cà phê Đức Lập. Địa chỉ: Group 11, Đắk Mil Townlet, Đắk Mil Dist.. Ngành nghề kinh doanh: nông sản (điều, lạc..) , chế biến & kd (trừ gạo),cà phê , chế

DNTN thương mại Xuân Nguyên

Tên doanh nghiệp: DNTN thương mại Xuân Nguyên. Địa chỉ: Kẻ Động, Đức Minh Hamlet, Đắk Mil Dist.. Ngành nghề kinh doanh: nông sản (điều, lạc..) , chế biến & kd (trừ gạo),cà phê , chế

Cty cà phê Đắk Nông

Tên doanh nghiệp: Cty cà phê Đắk Nông. Địa chỉ: Km 207 Highway 14, Quảng Tín Hamlet, Đắk R'Lấp Dist.. Ngành nghề kinh doanh: nông sản (điều, lạc..) , chế biến & kd (trừ gạo),cà phê ,

Cty TNHH cây công nghiệp

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH cây công nghiệp. Địa chỉ: Str. 13, Tân Thanh , Điện Biên Phủ. Ngành nghề kinh doanh: gạo, lương thực , chế biến & kd,trồng trọt.

Nhà máy Ba Xê

Tên doanh nghiệp: Nhà máy Ba Xê. Địa chỉ: Group 2A, Tân Thuận Hamlet, Châu Thành A Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gạo, lương thực , chế biến & kd.

Nhà Máy xay xát Thành Lập

Tên doanh nghiệp: Nhà Máy xay xát Thành Lập. Địa chỉ: Sub-hamlet.1A, Vị Đông Hamlet, Vị Thuỷ Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gạo, lương thực , chế biến & kd,máy móc & thiết bị nông lâm nghiệp

Nhà máy Phong Nga

Tên doanh nghiệp: Nhà máy Phong Nga. Địa chỉ: Sub-hamlet 5, Vĩnh Thuận Đông Hamlet, Long Mỹ Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gạo, lương thực , chế biến & kd.

Xí nghiệp chế biến thuỷ sản xuất khẩu Cần Thơ

Tên doanh nghiệp: Xí nghiệp chế biến thuỷ sản xuất khẩu Cần Thơ. Địa chỉ: Km 2081 Highway 1A, Châu Thành A Dist.. Ngành nghề kinh doanh: thuỷ sản , chế biến & kd.

DNTN Trần Minh

Tên doanh nghiệp: DNTN Trần Minh. Địa chỉ: Sub-hamlet 1, Long Mỹ Townlet, Long Mỹ Dist.. Ngành nghề kinh doanh: rau quả , chế biến & kd.

DNTN Thuận Kiều

Tên doanh nghiệp: DNTN Thuận Kiều. Địa chỉ: Trường Khánh 2 Sub-hamlet, Long Thạnh Hamlet, Phụng Hiệp Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gạo, lương thực , chế biến & kd.

DNTN Thanh Hùng

Tên doanh nghiệp: DNTN Thanh Hùng. Địa chỉ: Ngã Sáu Townlet, Châu Thành Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gạo, lương thực , chế biến & kd.

DNTN Tân Phước Hưng

Tên doanh nghiệp: DNTN Tân Phước Hưng. Địa chỉ: Long Bình 1 Sub-hamlet, Long Phú Hamlet, Long Mỹ Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gạo, lương thực , chế biến & kd.

DNTN Tấn Lợi

Tên doanh nghiệp: DNTN Tấn Lợi. Địa chỉ: Sub-hamlet 1, Long Mỹ Townlet, Long Mỹ Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gạo, lương thực , chế biến & kd.

DNTN Phong Lưu

Tên doanh nghiệp: DNTN Phong Lưu. Địa chỉ: Bình Thạnh Sub-hamlet, Long Bình Hamlet, Long Mỹ Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gạo, lương thực , chế biến & kd.

DNTN Nhật Quân

Tên doanh nghiệp: DNTN Nhật Quân. Địa chỉ: 16 Châu Văn Liêm Str., 1, Vị Thanh. Ngành nghề kinh doanh: thức ăn gia súc , chế biến & kd.

DNTN Năm Tịnh

Tên doanh nghiệp: DNTN Năm Tịnh. Địa chỉ: 54 Group 3B, Tân Hòa Hamlet, Châu Thành A Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gạo, lương thực , chế biến & kd.

DNTN Liên Hưng

Tên doanh nghiệp: DNTN Liên Hưng. Địa chỉ: Sub-hamlet1, Long Mỹ Townlet, Long Mỹ Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gạo, lương thực , chế biến & kd.

DNTN Liên Hưng 3

Tên doanh nghiệp: DNTN Liên Hưng 3. Địa chỉ: Sub-hamlet 1, Long Mỹ Townlet, Long Mỹ Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gạo, lương thực , chế biến & kd.

DNTN Kim Huệ

Tên doanh nghiệp: DNTN Kim Huệ. Địa chỉ: Sub-hamlet 1, Long Mỹ Townlet, Long Mỹ Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gạo, lương thực , chế biến & kd.

DNTN Hoàng Anh

Tên doanh nghiệp: DNTN Hoàng Anh. Địa chỉ: Thuận Hưng Group, Ngã Sáu Townlet, Châu Thành Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gạo, lương thực , chế biến & kd.

DNTN Đức Duy

Tên doanh nghiệp: DNTN Đức Duy. Địa chỉ: Sub-hamlet 1, Long Mỹ Townlet, Long Mỹ Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gạo, lương thực , chế biến & kd.

DNTN Châu Quốc Thanh 2

Tên doanh nghiệp: DNTN Châu Quốc Thanh 2. Địa chỉ: Sub-hamlet 6, Long Mỹ Townlet, Long Mỹ Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gạo, lương thực , chế biến & kd.

DNTN Châu Quốc Thanh

Tên doanh nghiệp: DNTN Châu Quốc Thanh. Địa chỉ: Sub-hamlet 1, Long Mỹ Townlet, Long Mỹ Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gạo, lương thực , chế biến & kd.

Cty TNHH Thanh Bình

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Thanh Bình. Địa chỉ: 72B Phú Lợi Sub-hamlet, Tân Phú Thạnh Hamlet, Châu Thành A Dist. Ngành nghề kinh doanh: thức ăn gia súc , chế biến & kd.

Cty TNHH Phú Thạnh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Phú Thạnh. Địa chỉ: 690 Highway.1A, Tân Phú Thạnh Hamlet, Châu Thành A Dist.. Ngành nghề kinh doanh: siêu thị,thuỷ sản , chế biến & kd.

Cty TNHH dinh dưỡng Quốc Tế Đại Kim Long

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH dinh dưỡng Quốc Tế Đại Kim Long. Địa chỉ: Tầm Vu Group, Thạnh Hòa Hamlet, Phụng Hiệp Dist. Ngành nghề kinh doanh: thức ăn gia súc , chế biến & kd.

Cty TNHH hải sản Việt Hải

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH hải sản Việt Hải. Địa chỉ: Km2087+500, Highway 1A, Long Thạnh , Phụng Hiệp Dist.. Ngành nghề kinh doanh: thuỷ sản , chế biến & kd.

Cty CP thuỷ sản Cafatex

Tên doanh nghiệp: Cty CP thuỷ sản Cafatex. Địa chỉ: Km 2081 Highway 1, Tân Phú Thành Hamlet, Châu Thành Dist.. Ngành nghề kinh doanh: thuỷ sản , chế biến & kd.

DNTN Ngọc Sinh

Tên doanh nghiệp: DNTN Ngọc Sinh. Địa chỉ: 21-22 Line 6, 7, Cà Mau. Ngành nghề kinh doanh: thuỷ sản , chế biến & kd.

Cty xuất nhập khẩu thủy sản Minh Phú

Tên doanh nghiệp: Cty xuất nhập khẩu thủy sản Minh Phú. Địa chỉ: 8, Cà Mau. Ngành nghề kinh doanh: thuỷ sản , chế biến & kd.

Cty TNHH Phong Phú

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Phong Phú. Địa chỉ: 100 Phan Bội Châu Str., 7. Ngành nghề kinh doanh: thuỷ sản , chế biến & kd.

Cty TNHH kinh doanh chế biến thủy sản và xuất nhập khẩu Quốc Việt

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH kinh doanh chế biến thủy sản và xuất nhập khẩu Quốc Việt. Địa chỉ: 444 Lý Thường Kiệt Str., 6, Cà Mau. Ngành nghề kinh doanh: thuỷ sản , chế biến

Cty TNHH Anh Khoa

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Anh Khoa. Địa chỉ: 335 Lý Thường Kiệt, 6, Cà Mau. Ngành nghề kinh doanh: thuỷ sản , chế biến & kd.

Cty TNHH chế biến thủy sản Minh Phát

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH chế biến thủy sản Minh Phát. Địa chỉ: Thạnh Điền Group, Lý Văn Lâm Hamlet, Cà Mau. Ngành nghề kinh doanh: thuỷ sản , chế biến & kd.

Cty Sing – Việt

Tên doanh nghiệp: Cty Sing - Việt. Địa chỉ: Group 7, Sông Đốc Townlet, Trần Văn Thời Dist. Ngành nghề kinh doanh: thuỷ sản , chế biến & kd.

Cty kinh doanh XNK thuỷ sản Minh Hải

Tên doanh nghiệp: Cty kinh doanh XNK thuỷ sản Minh Hải. Địa chỉ: 16 Phan Đình Phùng Str., 4, Cà Mau. Ngành nghề kinh doanh: thuỷ sản , chế biến & kd.

Cty CP xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Cà Mau

Tên doanh nghiệp: Cty CP xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Cà Mau. Địa chỉ: 969 Lý Thường Kiệt Str., 6, Cà Mau. Ngành nghề kinh doanh: thuỷ sản , chế biến & kd.

Cty CP XNK thuỷ sản Năm Căn

Tên doanh nghiệp: Cty CP XNK thuỷ sản Năm Căn. Địa chỉ: 1 Sân Bay Str., Năm Căn Townlet, Năm Căn Dist.. Ngành nghề kinh doanh: thuỷ sản , chế biến & kd.

Cty CP thuỷ sản Phú Cường Jostco

Tên doanh nghiệp: Cty CP thuỷ sản Phú Cường Jostco. Địa chỉ: 454 Lý Thường Kiệt Str., 6, Cà Mau. Ngành nghề kinh doanh: thuỷ sản , chế biến & kd.

Cty CP thuỷ sản Cà Mau

Tên doanh nghiệp: Cty CP thuỷ sản Cà Mau. Địa chỉ: 8 Cao Thắng Str., Cà Mau. Ngành nghề kinh doanh: thuỷ sản , chế biến & kd.

Cty CP thực phẩm thủy sản xuất khẩu Cà Mau

Tên doanh nghiệp: Cty CP thực phẩm thủy sản xuất khẩu Cà Mau. Địa chỉ: Năm Đãm Sub-hamlet, Lương Thế Trân Hamlet, Cái Nước Dist.. Ngành nghề kinh doanh: thuỷ sản , chế biến & kd.

Cty CP chế biến thuỷ sản xuất khẩu Minh Hải

Tên doanh nghiệp: Cty CP chế biến thuỷ sản xuất khẩu Minh Hải. Địa chỉ: 9 Cao Thắng Str., 8, Cà Mau. Ngành nghề kinh doanh: thuỷ sản , chế biến & kd,thuỷ sản ,

Cty CP chế biến XNK thuỷ sản CADOVIMEX (Cái Đôi Vàm)

Tên doanh nghiệp: Cty CP chế biến XNK thuỷ sản CADOVIMEX (Cái Đôi Vàm). Địa chỉ: Gr.2 Cái Đôi Vàm Townlet, Phi Tân Dist.. Ngành nghề kinh doanh: thuỷ sản , chế biến & kd.

Cty CP chế biến thuỷ sản Minh Phú

Tên doanh nghiệp: Cty CP chế biến thuỷ sản Minh Phú. Địa chỉ: 08 IZ., 8, Cà Mau. Ngành nghề kinh doanh: thuỷ sản , chế biến & kd.

Cty CP chế biến thuỷ sản & XNK Cà Mau

Tên doanh nghiệp: Cty CP chế biến thuỷ sản & XNK Cà Mau. Địa chỉ: 333 Cao Thắng Str., 8, Cà Mau. Ngành nghề kinh doanh: thuỷ sản , chế biến & kd,thuỷ sản ,