Nhãn: Bưu điện

Dien Bien Post & Telecommunications.

Tên doanh nghiệp: Dien Bien Post & Telecommunications.. Địa chỉ: Team 10, Muong Thanh , Dien Bien Dist. Ngành nghề kinh doanh: bưu điện.

BƯU ĐIỆN VĂN HÓA XÃ ẲNG CANG

Tên doanh nghiệp: BƯU ĐIỆN VĂN HÓA XÃ ẲNG CANG. Địa chỉ: XÃ ẲNG CANG, HUYỆN TUẦN GIÁO. Ngành nghề kinh doanh: dịch vụ bưu chính,bưu điện,bưu điện ở điện biên,bưu chính,viễn thông,bưu chính viễn thông,chuyển phát,giao dịch.

Cửa Hàng Công Ty Điện Báo Điện Thoại

Tên doanh nghiệp: Cửa Hàng Công Ty Điện Báo Điện Thoại. Địa chỉ: 11, Phan Ðình Phùng, Tỉnh Cần Thơ. Ngành nghề kinh doanh: bưu điện.

Bưu Điện Huyện Phụng Hiệp

Tên doanh nghiệp: Bưu Điện Huyện Phụng Hiệp. Địa chỉ: Huyện Phụng Hiệp, Cần Thơ. Ngành nghề kinh doanh: bưu điện.

Bưu Điện Thị Xã Gò Công

Tên doanh nghiệp: Bưu Điện Thị Xã Gò Công. Địa chỉ: 25, Lê Lợi, Phường 1, Thị Xã Gò Công, Tỉnh Tiền Giang. Ngành nghề kinh doanh: bưu điện.

ĐẠI LÝ BƯU ĐIỆN BÌNH TRUNG

Tên doanh nghiệp: ĐẠI LÝ BƯU ĐIỆN BÌNH TRUNG. Địa chỉ: 249 TUA HAI, XÃ BÌNH MINH, THỊ XÃ TÂY NINH, TÂY NINH. Ngành nghề kinh doanh: truyền thông & quảng cáo ,bưu điện.

Bưu Điện Tỉnh Ninh Thuận

Tên doanh nghiệp: Bưu Điện Tỉnh Ninh Thuận. Địa chỉ: 217, Đường Thống Nhất, TP Phan Rang - Thap Cham, Tỉnh Ninh Thuận. Ngành nghề kinh doanh: bưu điện,hỗ trợ kỹ thuật,thu cước,danh sách cấp điện,mở mạng,dịch vụ

BƯU ĐIỆN H.HOÀI NHƠN

Tên doanh nghiệp: BƯU ĐIỆN H.HOÀI NHƠN. Địa chỉ: KHỐI PHỤ ĐỨC, TT.BỒNG SƠN, H.HOÀI NHƠN, BÌNH ĐỊNH. Ngành nghề kinh doanh: bưu điện.

Dịch Vụ Điện Thoại Công Cộng

Tên doanh nghiệp: Dịch Vụ Điện Thoại Công Cộng. Địa chỉ: 228 Đại Lộ Hùng Vương, Phường Trần Phú, Thành Phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. Ngành nghề kinh doanh: bưu điện.

Bưu Điện Văn Hóa Xã Đức Phú

Tên doanh nghiệp: Bưu Điện Văn Hóa Xã Đức Phú. Địa chỉ: Xã Đức Phú, Huyện Mộ Đức, Tỉnh Quảng Ngãi. Ngành nghề kinh doanh: bưu điện.

Bưu Điện Huyện Vị Thanh

Tên doanh nghiệp: Bưu Điện Huyện Vị Thanh. Địa chỉ: Huyện Vị Thanh, Hâu Giang. Ngành nghề kinh doanh: bưu điện.

Thai Binh Post Office

Tên doanh nghiệp: Thai Binh Post Office. Địa chỉ: Le Loi. Ngành nghề kinh doanh: bưu điện.

Công ty điện báo điện thoại Thái Bình

Tên doanh nghiệp: Công ty điện báo điện thoại Thái Bình. Địa chỉ: Đường Lê Lợi, Tỉnh Thái Bình. Ngành nghề kinh doanh: bưu điện.

Bưu Cục Trung Nghĩa

Tên doanh nghiệp: Bưu Cục Trung Nghĩa. Địa chỉ: Xã Trung Nghĩa, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên. Ngành nghề kinh doanh: bưu điện,bưu điệndịch vụ bưu điện.

Bưu Cục Lâm Hóa

Tên doanh nghiệp: Bưu Cục Lâm Hóa. Địa chỉ: Xã Lâm Hóa, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình. Ngành nghề kinh doanh: bưu điện.

Bưu Điện Văn Hóa Xã Hạ Bì

Tên doanh nghiệp: Bưu Điện Văn Hóa Xã Hạ Bì. Địa chỉ: Xã Hạ Bì, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình. Ngành nghề kinh doanh: bưu điện.

Bưu Điện Văn Hóa Xã Dũng Phong

Tên doanh nghiệp: Bưu Điện Văn Hóa Xã Dũng Phong. Địa chỉ: Xã Dũng Phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình. Ngành nghề kinh doanh: bưu điện.

Bưu Điện Văn Hóa Xã Hòa Sơn

Tên doanh nghiệp: Bưu Điện Văn Hóa Xã Hòa Sơn. Địa chỉ: Xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình. Ngành nghề kinh doanh: bưu điện.

Bưu Điện Văn Hóa Xã Hào Lý

Tên doanh nghiệp: Bưu Điện Văn Hóa Xã Hào Lý. Địa chỉ: Xã Hào Lý, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình. Ngành nghề kinh doanh: bưu điện.

Bưu Điện Văn Hóa Xã Kim Bôi

Tên doanh nghiệp: Bưu Điện Văn Hóa Xã Kim Bôi. Địa chỉ: Xóm Vo, Xã Kim Bôi, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình. Ngành nghề kinh doanh: bưu điện.

Bưu Điện Văn Hóa Xã Thu Phong

Tên doanh nghiệp: Bưu Điện Văn Hóa Xã Thu Phong. Địa chỉ: Xã Thu Phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình. Ngành nghề kinh doanh: bưu điện.

Bưu Điện Văn Hóa Xã Xuân Phong

Tên doanh nghiệp: Bưu Điện Văn Hóa Xã Xuân Phong. Địa chỉ: Xã Xuân Phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình. Ngành nghề kinh doanh: bưu điện.

Bưu Điện Văn Hóa Xã Yên Trị

Tên doanh nghiệp: Bưu Điện Văn Hóa Xã Yên Trị. Địa chỉ: Xã Yên Trị, Huyện Yên Thủy, Hòa Bình. Ngành nghề kinh doanh: bưu điện.

ĐIỂM BƯU ĐIỆN – VĂN HÓA XÃ HÒA TIẾN

Tên doanh nghiệp: ĐIỂM BƯU ĐIỆN - VĂN HÓA XÃ HÒA TIẾN. Địa chỉ: XÃ HÒA TIẾN, HUYỆN YÊN PHONG, TỈNH BẮC NINH. Ngành nghề kinh doanh: bưu điện.

ĐIỂM BƯU ĐIỆN – VĂN HÓA XÃ LÃNG NGÂM

Tên doanh nghiệp: ĐIỂM BƯU ĐIỆN - VĂN HÓA XÃ LÃNG NGÂM. Địa chỉ: XÃ LÃNG NGÂM, HUYỆN GIA BÌNH, TỈNH BẮC NINH. Ngành nghề kinh doanh: bưu điện.

ĐIỂM BƯU ĐIỆN – VĂN HÓA XÃ LAI HẠ

Tên doanh nghiệp: ĐIỂM BƯU ĐIỆN - VĂN HÓA XÃ LAI HẠ. Địa chỉ: XÃ LAI HẠ, HUYỆN LƯƠNG TÀI, TỈNH BẮC NINH. Ngành nghề kinh doanh: bưu điện.

ĐIỂM BƯU ĐIỆN – VĂN HÓA XÃ PHÚ LƯƠNG

Tên doanh nghiệp: ĐIỂM BƯU ĐIỆN - VĂN HÓA XÃ PHÚ LƯƠNG. Địa chỉ: XÃ PHÚ LƯƠNG, HUYỆN LƯƠNG TÀI, TỈNH BẮC NINH. Ngành nghề kinh doanh: bưu điện.

CAO THƯỢNG – BƯU ĐIỆN VĂN HÓA XÃ CAO THƯỢNG

Tên doanh nghiệp: CAO THƯỢNG - BƯU ĐIỆN VĂN HÓA XÃ CAO THƯỢNG. Địa chỉ: Huyện Tân Yên, Xã Cao Thượng, Bắc Giang. Ngành nghề kinh doanh: bưu điện.

LAM CỐT – BƯU ĐIỆN VĂN HÓA XÃ LAM CỐT

Tên doanh nghiệp: LAM CỐT - BƯU ĐIỆN VĂN HÓA XÃ LAM CỐT. Địa chỉ: Huyện Tân Yên, Xã Lam Cốt, Tp Bắc Giang. Ngành nghề kinh doanh: bưu điện.

NGHĨA HƯNG – BƯU ĐIỆN VĂN HÓA XÃ NGHĨA HƯNG

Tên doanh nghiệp: NGHĨA HƯNG - BƯU ĐIỆN VĂN HÓA XÃ NGHĨA HƯNG. Địa chỉ: Huyện Lạng Giang, Xã Nghĩa Hưng, Tp Bắc Giang. Ngành nghề kinh doanh: bưu điện.

NGỌC LÝ – BƯU ĐIỆN VĂN HÓA XÃ NGỌC LÝ

Tên doanh nghiệp: NGỌC LÝ - BƯU ĐIỆN VĂN HÓA XÃ NGỌC LÝ. Địa chỉ: Huyện Tân Yên, Xã Ngọc Lý, Tp Bắc Giang. Ngành nghề kinh doanh: bưu điện.

XUÂN LƯƠNG – BƯU ĐIỆN VĂN HÓA XÃ XUÂN LƯƠNG

Tên doanh nghiệp: XUÂN LƯƠNG - BƯU ĐIỆN VĂN HÓA XÃ XUÂN LƯƠNG. Địa chỉ: Huyện Yên Thế, Xã Xuân Lương, Tp Bắc Giang. Ngành nghề kinh doanh: bưu điện.

TIẾN DŨNG – BƯU ĐIỆN VĂN HÓA XÃ TIẾN DŨNG

Tên doanh nghiệp: TIẾN DŨNG - BƯU ĐIỆN VĂN HÓA XÃ TIẾN DŨNG. Địa chỉ: Huyện Yên Dũng, Xã Tiến Dũng, Tp Bắc Giang. Ngành nghề kinh doanh: bưu điện.

TIÊN LỤC – BƯU ĐIỆN VĂN HÓA XÃ TIÊN LỤC

Tên doanh nghiệp: TIÊN LỤC - BƯU ĐIỆN VĂN HÓA XÃ TIÊN LỤC. Địa chỉ: Huyện Lạng Giang, Xã Tiên Lục, Tp Bắc Giang. Ngành nghề kinh doanh: bưu điện.

Bưu Điện Văn Hóa Xã Hoang Thèn

Tên doanh nghiệp: Bưu Điện Văn Hóa Xã Hoang Thèn. Địa chỉ: Xã Hoang Thèn, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu. Ngành nghề kinh doanh: bưu điện.

Bưu Điện Văn Hóa Xã Bản Lang

Tên doanh nghiệp: Bưu Điện Văn Hóa Xã Bản Lang. Địa chỉ: Xã Bản Lang, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu. Ngành nghề kinh doanh: bưu điện.

Công ty điện báo điện thoại Tuyên Quang

Tên doanh nghiệp: Công ty điện báo điện thoại Tuyên Quang. Địa chỉ: Đường 17/8, Phường Minh Xuân, thị xã Tuyên Quang. Ngành nghề kinh doanh: bưu điện.

BƯU ĐIỆN TỈNH

Tên doanh nghiệp: BƯU ĐIỆN TỈNH. Địa chỉ: 49 LÊ LỢI, P.VĨNH TRẠI, TP.LẠNG SƠN, LẠNG SƠN. Ngành nghề kinh doanh: bưu điện,bưu điện tỉnhbưu điệndịch vụ bưu chính.

Bưu Điện Huyện Chợ Đồn

Tên doanh nghiệp: Bưu Điện Huyện Chợ Đồn. Địa chỉ: Tổ 11B Đồng Nam, huyện Chợ Đồn, Thị Trấn Bằng Lũng, Tỉnh Bắc Cạn. Ngành nghề kinh doanh: bưu điện.

Bưu Điện Văn Hóa Xã Yên Lạc

Tên doanh nghiệp: Bưu Điện Văn Hóa Xã Yên Lạc. Địa chỉ: Xã Yên Lạc, Huyện Nguyên Bình. Ngành nghề kinh doanh: dịch vụ bưu chính,bưu điện,bưu chính,viễn thông,điện thoại,,thư tín,bưu điện cao bằng,điện tín,bưu cục.

Bưu Điện Văn Hóa Xã Quang Trọng

Tên doanh nghiệp: Bưu Điện Văn Hóa Xã Quang Trọng. Địa chỉ: Xã Quang Trọng, Huyện Thạch An. Ngành nghề kinh doanh: dịch vụ bưu chính,bưu điện,bưu chính,viễn thông,điện thoại,thư,bưu điện cao bằng,điện tín,bưu cục,điện báo.

Văn Hóa Xã Quốc Toản

Tên doanh nghiệp: Văn Hóa Xã Quốc Toản. Địa chỉ: Xã Quốc Toản, Huyện Trà Lĩnh. Ngành nghề kinh doanh: dịch vụ bưu chính,bưu điện,bưu chính,viễn thông,điện thoại,,bưu điện cao bằng,điện tín,bưu cục,điện báo.

Bưu Điện Văn Hóa Xã Vinh Quý

Tên doanh nghiệp: Bưu Điện Văn Hóa Xã Vinh Quý. Địa chỉ: Xã Vinh Quý, Huyện Hạ Lang. Ngành nghề kinh doanh: dịch vụ bưu chính,bưu điện,bưu chính,viễn thông,điện thoại,,thư tín,bưu điện cao bằng,điện tín,bưu cục.

Bưu Điện Văn Hóa Xã Nam Tuấn

Tên doanh nghiệp: Bưu Điện Văn Hóa Xã Nam Tuấn. Địa chỉ: Xã Nam Tuấn, Huyện Hòa An. Ngành nghề kinh doanh: dịch vụ bưu chính,bưu điện,bưu chính,viễn thông,điện thoại,,bưu điện cao bằng,điện tín,bưu cục,điện báo.

Bưu Điện Văn Hóa Xã Lăng Hiếu

Tên doanh nghiệp: Bưu Điện Văn Hóa Xã Lăng Hiếu. Địa chỉ: Xã Lăng Hiếu, Huyện Trùng Khánh. Ngành nghề kinh doanh: dịch vụ bưu chính,bưu điện,bưu chính,viễn thông,điện thoại,,bưu điện cao bằng,điện tín,bưu cục,điện báo.

BƯU CỤC YÊN BIÊN

Tên doanh nghiệp: BƯU CỤC YÊN BIÊN. Địa chỉ: Ngã Tư Yên Biên Trần Phú, TX.Hà Giang, Hà Giang. Ngành nghề kinh doanh: bưu điện.

BƯU CỤC VIỆT LÂM

Tên doanh nghiệp: BƯU CỤC VIỆT LÂM. Địa chỉ: TT.Việt Lâm, H.Vị Xuyên, Hà Giang. Ngành nghề kinh doanh: bưu điện.

BƯU ĐIỆN VĂN HÓA X.LINH HỒ

Tên doanh nghiệp: BƯU ĐIỆN VĂN HÓA X.LINH HỒ. Địa chỉ: X.Linh Hồ, H.Vị Xuyên, Hà Giang. Ngành nghề kinh doanh: bưu điện.

BƯU ĐIỆN H.XÍN MẦN

Tên doanh nghiệp: BƯU ĐIỆN H.XÍN MẦN. Địa chỉ: TT.Cốc Pài, H.Xỉn Mần, Hà Giang. Ngành nghề kinh doanh: bưu điện.

BƯU ĐIỆN VĂN HÓA X.QUANG MINH

Tên doanh nghiệp: BƯU ĐIỆN VĂN HÓA X.QUANG MINH. Địa chỉ: X.Quang Minh, H.Bắc Quang, Hà Giang. Ngành nghề kinh doanh: bưu điện.