Sở Xây Dựng Tỉnh Quảng Nam

Tên doanh nghiệp: Sở Xây Dựng Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 11, Trần Quý Cáp, Thành Phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0510 3810 453 – 0510. 381 1764
Ngành nghề kinh doanh: tổ chức & nhà nước , cơ quan nhà nước

Địa chỉ doanh nghiệp:11, Trần Quý Cáp, Thành Phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *