Sen Vàng Resort

Tên doanh nghiệp: Sen Vàng Resort
Mã số thuế: 2500134453
Ngày thành lập: 20/12/2007
Tên người đại diện pháp luật: Cao Bá Hải
Địa chỉ: Khối 10 phường Hùng Vương, Thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam
Điện thoại: 0383625898
Email:haidunghotel@gmail.com
Website: www.senvangresort.com
Ngành nghề kinh doanh: khách sạn và du lịch

 senvangresort1

senvangresort2

senvangresort3

sen vang resort

Địa chỉ doanh nghiệp:Khối 10 phường Hùng Vương, Thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam