Quảng cáo Đức Lợi – HM

Tên doanh nghiệp: Quảng cáo Đức Lợi – HM
Địa chỉ: Ấp An Bình, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh
Mã số thuế: 3901018230
Điện thoại: (066)3.897803  DĐ: 0913.780282  E-mail: ducloihm@yahoo.com.vn
Ngành nghề kinh doanh: Bảng hiệu – hộp đèn – trang trí hội trường – băng rol – biểu ngữ – biển báo an toàn lao động – cung cấp dấu văn phòng và mực dấu cao cấp các loại.