Quán Phương Đông

Tên doanh nghiệp: Quán Phương Đông
Địa chỉ: Nguyễn Hữu Sanh, Khóm 4, Phường 7.
Điện thoại: (84 – 780. 3 837 054
Ngành nghề kinh doanh: nhà hàng,quán ăn ngon. quán ănrẻ,quán ăn bình dân

Địa chỉ doanh nghiệp:Nguyễn Hữu Sanh, Khóm 4, Phường 7.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *