Nhà May Hằng

Tên doanh nghiệp: Nhà May Hằng
Địa chỉ: 7, Đường Ngô Quốc Trị, Phường 5, Thành Phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711. 387 7224
Ngành nghề kinh doanh: nhà may

Địa chỉ doanh nghiệp:7, Đường Ngô Quốc Trị, Phường 5, Thành Phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *