Nguyen Van Thanh Printing Enterprise

Tên doanh nghiệp: Nguyen Van Thanh Printing Enterprise
Địa chỉ: 48 Nguyễn Huệ, Phường 2
Điện thoại: 070. 3 823 337 – 070. 3 830 653
Ngành nghề kinh doanh: máy in

Địa chỉ doanh nghiệp:48 Nguyễn Huệ, Phường 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *