Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội Việt Nam

Tên doanh nghiệp: Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội Việt Nam
Địa chỉ: Số 10, Tôn Thất Tùng, Tp Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
Điện thoại: 0230. 383 1566 – 0230. 382 5762
Ngành nghề kinh doanh: ngân hàng
Website: www.vbsp.org.vn

Địa chỉ doanh nghiệp:Số 10, Tôn Thất Tùng, Tp Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên