Lâm ngư trường Sông Trẹm – Thới Bình

Tên doanh nghiệp: Lâm ngư trường Sông Trẹm – Thới Bình
Địa chỉ: Sub-Hamlet 18, Biển Bạch Hamlet, Thới Bình Dist.
Điện thoại: 3869310
Ngành nghề kinh doanh: trồng trọt

Địa chỉ doanh nghiệp:Sub-Hamlet 18, Biển Bạch Hamlet, Thới Bình Dist.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *