Khách sạn Huỳnh Lạc

Tên doanh nghiệp: khách sạn Huỳnh Lạc

Tên viết tắt: Huỳnh Lạc

Địa chỉ Email: huynhlacantho@yahoo.com.vn

Mã số thuế: 1801179368

Ngày thành lập: 07/07/2012

Địa chỉ: 56-56 bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ

Ngành nghề kinh doanh: HUỲNH LẠC HOTEL CẦN THƠ
Đ/c: 56-56Bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Tân an, Q. Ninh kiều, TP. Cần thơ
ĐT: 07103.764.579 ; Fax: 07103.765.579 ; Mr. Thiện Vinh: 0939.039.989
Email:huynhlacantho@yahoo.com.vn ; MST: 1801179368
Website:huynhlaccanthohotel@yahoo.com

Thông tin khác: HUỲNH LẠC HOTEL CẦN THƠ
Đ/c: 56-56Bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Tân an, Q. Ninh kiều, TP. Cần thơ
ĐT: 07103.764.579 ; Fax: 07103.765.579 ; Mr. Thiện Vinh: 0939.039.989
Email:huynhlacantho@yahoo.com.vn ; MST: 1801179368