Hyundai An Lac

Tên doanh nghiệp : Hyundai An Lac

Tên viết tắt: HAL

Địa chỉ Email: vankhamauto@gmail.com

Mã số thuế: 0303507529

Ngày thành lập: 28/06/2004

Địa chỉ: 563 Kinh Dương Vương, An Lac, Q. Bình Tân

Ngành nghề kinh doanh: Kinh Doanh Xe Hyundai

Địa chỉ doanh nghiệp:563 Kinh Dương Vương, An Lac, Q. Bình Tân, TP.HCM