HTX Xl&tiêu thụ điện năng Trung Nghĩa

Tên doanh nghiệp: HTX Xl&tiêu thụ điện năng Trung Nghĩa
Địa chỉ: Tân Thành Sub-hamlet, Tân Phước Hưng Hamlet, Phụng Hiệp Dist.
Điện thoại: 3991048
Ngành nghề kinh doanh: xây lắp điện

Địa chỉ doanh nghiệp:Tân Thành Sub-hamlet, Tân Phước Hưng Hamlet, Phụng Hiệp Dist.