HTX xây dựng Công Thành

Tên doanh nghiệp: HTX xây dựng Công Thành
Địa chỉ: Thạnh Lơi 2 Sub-hamlet, Tân Long Hamlet, Phụng Hiệp Dist.
Điện thoại: 3986078
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , công nghiệp,xây dựng , dân dụng

[googlemap diachi=”Thạnh Lơi 2 Sub-hamlet, Tân Long Hamlet, Phụng Hiệp Dist.”]