HTX Thành Bỉ

Tên doanh nghiệp: HTX Thành Bỉ
Địa chỉ: Thị Tứ Sub-hamlet, Một Ngàn Townlet, Châu Thành A Dist.
Điện thoại: 3946079
Ngành nghề kinh doanh: xây lắp điện

Địa chỉ doanh nghiệp:Thị Tứ Sub-hamlet, Một Ngàn Townlet, Châu Thành A Dist.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *