HTX Tân Hoà

Tên doanh nghiệp: HTX Tân Hoà
Địa chỉ: 1184 Group 4B, Bảy Ngàn Townlet, Châu Thành A Dist.
Điện thoại: 3959521
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , xử lý nền móng, chống thấm, bảo dưỡng, san nền, phá dỡ và giải phóng mặt bằng

Địa chỉ doanh nghiệp:1184 Group 4B, Bảy Ngàn Townlet, Châu Thành A Dist.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *