HỘI NÔNG DÂN THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ

Tên doanh nghiệp: HỘI NÔNG DÂN THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ
Địa chỉ: PHỐ 4, PHƯỜNG HIM LAM, THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ
Điện thoại: 0230. 381 0446
Ngành nghề kinh doanh: tư vấn nông nghiệp,hội nông dân,hiệp hội nông dân,hội nông dân ở điện biên,nông dân điện biên

Địa chỉ doanh nghiệp:PHỐ 4, PHƯỜNG HIM LAM, THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ