GOLD SUN HOTEL HANOI

Tên doanh nghiệp: GOLD SUN HOTEL HANOI
Tên viết tắt: GOLD SUN HOTEL
Mã số thuế:0105105698
Ngày thành lập:2010
Tên người đại diện pháp luật: Nguyễn Viết Hà
Địa chỉ:1-3 Hàng phèn
Điện thoại:04.39233411
Địa chỉ email: bookinggoldsunhotel@gmail.com
Website: www.goldsunhotel.com
Ngành nghề kinh doanh: Khách sạn