Emart365.vn

Tên doanh nghiệp : Emart365.vn

Tên viết tắt: Emart365.vn

Địa chỉ Email: hotro.emart365@gmail.com

Mã số thuế: 0988888992

Ngày thành lập: 2013

Địa chỉ: Thái Nguyên, Nghệ An, Vĩnh Phúc, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Mua chung, mua theo nhóm, mua online

Thông tin khác: Mua chung, mua theo nhóm, mua online