DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÀNH CÔNG

Tên doanh nghiệp: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÀNH CÔNG.
Địa chỉ trụ sở chính: Khu 22, xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.
Chủ doanh nghiệp ông: Nguyễn Thành Công
Mã số thuế: 2600280063
Ngày thành lập: 22/2/2005
Lĩnh vực kinh doanh: Thương mại và xây dựng.
Điện thoại liên hệ: 02106267158 hoặc 0978495195