Doanh Nghiệp Tư Nhân Kha Hằng

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Kha Hằng
Địa chỉ: 861 Tổ 20, Phường Mường Thanh, TP. Điện Biên, Tỉnh Điện Biên
Điện thoại: (84 – 230. 382 5824
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản ,vật liệu xây dựng vật tư

Địa chỉ doanh nghiệp:861 Tổ 20, Phường Mường Thanh, TP. Điện Biên, Tỉnh Điện Biên