DNTN VT VÀ TM HOÀNG HẢI

Tên doanh nghiệp : DNTN VT VÀ TM HOÀNG HẢI

Tên viết tắt: DNTN HOÀNG HẢI

Địa chỉ Email: hoanghai_301007@yahoo.com.vn

Mã số thuế: 4100621054

Ngày thành lập: 26/11/2006

Địa chỉ: 34A điện biên phủ

Ngành nghề kinh doanh: vận tải hàng hóa bằng xe ô tô tải ben, mua bán vật liệu xây dựng, công trình giao thông cầu đường, giao thông thủy bộ.