DNTN Tân Phước Hưng

Tên doanh nghiệp: DNTN Tân Phước Hưng
Địa chỉ: Long Bình 1 Sub-hamlet, Long Phú Hamlet, Long Mỹ Dist.
Điện thoại: 3872090
Ngành nghề kinh doanh: gạo, lương thực , chế biến & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:Long Bình 1 Sub-hamlet, Long Phú Hamlet, Long Mỹ Dist.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *