DNTN Tân Bích

Tên doanh nghiệp: DNTN Tân Bích
Địa chỉ: 78-79 Phú Lợi Group, Tân Phú Thạnh Hamlet, Châu Thành A Dist.
Điện thoại: 3848530
Ngành nghề kinh doanh: gạch, ngói, đá, cát sỏi…, sx & kd,vật liệu xây dựng khác , sx & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:78-79 Phú Lợi Group, Tân Phú Thạnh Hamlet, Châu Thành A Dist.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *