DNTN Ngoc Hân

Tên doanh nghiệp: DNTN Ngoc Hân
Địa chỉ: Phúc Xuân Sub-hamlet, Thạnh Hòa Hamlet, Phụng Hiệp Dist.
Điện thoại: 0909359127
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , công nghiệp,xây dựng , dân dụng

Địa chỉ doanh nghiệp:Phúc Xuân Sub-hamlet, Thạnh Hòa Hamlet, Phụng Hiệp Dist.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *