DNTN Kim Huệ

Tên doanh nghiệp: DNTN Kim Huệ
Địa chỉ: Sub-hamlet 1, Long Mỹ Townlet, Long Mỹ Dist.
Điện thoại: 3871206
Ngành nghề kinh doanh: gạo, lương thực , chế biến & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:Sub-hamlet 1, Long Mỹ Townlet, Long Mỹ Dist.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *