DNTN Kim Hoa

Tên doanh nghiệp: DNTN Kim Hoa
Địa chỉ: Str.7, Area 1, Dương Đông Townlet, Phú Quốc Dist.
Điện thoại: 77-3848969, 3847039
Ngành nghề kinh doanh: gia vị , chế biến & kd,khách sạn,nhà hàng

Địa chỉ doanh nghiệp:Str.7, Area 1, Dương Đông Townlet, Phú Quốc Dist.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *