Dien Bien Post & Telecommunications.

Tên doanh nghiệp: Dien Bien Post & Telecommunications.
Địa chỉ: Team 10, Muong Thanh , Dien Bien Dist
Điện thoại: 023. 825884 – 023. 825991
Ngành nghề kinh doanh: bưu điện

Địa chỉ doanh nghiệp:Team 10, Muong Thanh , Dien Bien Dist