ĐIỂM BƯU ĐIỆN – VĂN HÓA XÃ LAI HẠ

Tên doanh nghiệp: ĐIỂM BƯU ĐIỆN – VĂN HÓA XÃ LAI HẠ
Địa chỉ: XÃ LAI HẠ, HUYỆN LƯƠNG TÀI, TỈNH BẮC NINH
Điện thoại: 0241. 3 868 273
Ngành nghề kinh doanh: bưu điện

Địa chỉ doanh nghiệp:XÃ LAI HẠ, HUYỆN LƯƠNG TÀI, TỈNH BẮC NINH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *