ĐIỂM BƯU ĐIỆN – VĂN HÓA XÃ HÒA TIẾN

Tên doanh nghiệp: ĐIỂM BƯU ĐIỆN – VĂN HÓA XÃ HÒA TIẾN
Địa chỉ: XÃ HÒA TIẾN, HUYỆN YÊN PHONG, TỈNH BẮC NINH
Điện thoại: 0241. 3 860 959
Ngành nghề kinh doanh: bưu điện

Địa chỉ doanh nghiệp:XÃ HÒA TIẾN, HUYỆN YÊN PHONG, TỈNH BẮC NINH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *