Cửa hàng sơn Quyền Oanh

Tên doanh nghiệp: Cửa hàng sơn Quyền Oanh

Tên viết tắt: Quyền Oanh

Địa chỉ Email: nguyenngangiang2012@gmail.com

Mã số thuế: 0972558186

Ngày thành lập: 2011

Địa chỉ: Kim Đài – Đình Bảng – Từ Sơn – Bắc Ninh

Ngành nghề kinh doanh: Phân phối và thi công sơn Toa