CỬA HÀNG LƯƠNG THỰC VÀ DỊCH VỤ QUẾ SƠN

Tên doanh nghiệp: CỬA HÀNG LƯƠNG THỰC VÀ DỊCH VỤ QUẾ SƠN
Địa chỉ: Thôn 2, Thị Trấn Đông Phú, Huyện Quế Sơn, Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0510. 3 885 553
Ngành nghề kinh doanh: lúa , gạo

Địa chỉ doanh nghiệp:Thôn 2, Thị Trấn Đông Phú, Huyện Quế Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *