Cửa hàng giầy dép Ngọc Trung

Tên doanh nghiệp Cửa hàng giầy dép Ngọc Trung
Tên người đại diện pháp luật Nguyễn Ngọc Trung
Địa chỉ: Số nhà 240, Đường Bến Oánh, Phường Trưng Vương, Thái Nguyên
Điện thoại 0907081982
Địa chỉ email giayngoctrung@gmail.com
Website ngoctrung.vn
Ngành nghề kinh doanh Buôn bán Giầy dép