Cửa Hàng Điện Thoại Di Động Thanh Tân

Tên doanh nghiệp: Cửa Hàng Điện Thoại Di Động Thanh Tân
Địa chỉ: 301 Đường Cửa Đại, Phường Cẩm Châu, Thành Phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0972 789 554
Ngành nghề kinh doanh: điện thoại di động , linh kiện điện thoại , sản xuất & bán buôn

Địa chỉ doanh nghiệp:301 Đường Cửa Đại, Phường Cẩm Châu, Thành Phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *