Cửa Hàng Điện Thoại Di Động Chương

Tên doanh nghiệp: Cửa Hàng Điện Thoại Di Động Chương
Địa chỉ: 01 Đường Trương Minh Hùng, Phường Cẩm An, Thành Phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0510. 3 927 624
Ngành nghề kinh doanh: điện thoại di động , linh kiện điện thoại , sản xuất & bán buôn

Địa chỉ doanh nghiệp:01 Đường Trương Minh Hùng, Phường Cẩm An, Thành Phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *