Cty xuất nhập khẩu Vĩnh Long

Tên doanh nghiệp: Cty xuất nhập khẩu Vĩnh Long
Địa chỉ: 5 Str.30-4, 1, Vĩnh Long Town
Điện thoại: 70-3823618, 3831139
Ngành nghề kinh doanh: gạo, lương thực , chế biến & kd,nhà hàng,thuỷ sản , chế biến & kd
Website: www.imexcuulong.com.vn

Địa chỉ doanh nghiệp:5 Str.30-4, 1, Vĩnh Long Town

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *