Cty xuất nhập khẩu tổng hợp Lai Châu.

Tên doanh nghiệp: Cty xuất nhập khẩu tổng hợp Lai Châu.
Địa chỉ: 14 Str.1, Thanh Bình , Điện Biên Phủ
Điện thoại: 231-3824878
Ngành nghề kinh doanh: khách sạn,lâm sản (trừ gỗ) , khai thác & chế biến, kd,quặng kim loại, kim loại & khoáng sản , khai thác & kd,thương mại tổng hợp

Địa chỉ doanh nghiệp:14 Str.1, Thanh Bình , Điện Biên Phủ