Cty xuất nhập khẩu tổng hợp Giá Rai

Tên doanh nghiệp: Cty xuất nhập khẩu tổng hợp Giá Rai
Địa chỉ: Group 5, Hộ Phòng Townlet, Giá Rai Dist.
Điện thoại: 781-3850304, 3850312, 3851571
Ngành nghề kinh doanh: gạo, lương thực , chế biến & kd,thuỷ sản , chế biến & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:Group 5, Hộ Phòng Townlet, Giá Rai Dist.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *