Cty TNHH xây dựng Vĩnh Lộc

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH xây dựng Vĩnh Lộc
Địa chỉ: Area 5, Nguyễn Tất Thành Str., Kiến Đức Townlet, Đăkr’lấp Dist.
Điện thoại: 500-3648497
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng

Địa chỉ doanh nghiệp:Area 5, Nguyễn Tất Thành Str., Kiến Đức Townlet, Đăkr’lấp Dist.