Cty TNHH xây dựng và thương mại Hà Tùng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH xây dựng và thương mại Hà Tùng
Địa chỉ: 69 Str., Group 26, Mường Thanh , Điện Biên Phủ
Điện thoại: 230-3826465
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng

Địa chỉ doanh nghiệp:69 Str., Group 26, Mường Thanh , Điện Biên Phủ