Cty TNHH xây dựng Hàm Giang

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH xây dựng Hàm Giang
Địa chỉ: Chợ Sub-Hamlet, Hàm Giang Hamlet, Trà Cú Dist.
Điện thoại: 74-0074.3878838
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , cầu đường, giao thông,xây dựng , công nghiệp,xây dựng , dân dụng,xây dựng , khảo sát, thiết kế, tư vấn các công trình giao thông
Website: www.hamgiang.com

Địa chỉ doanh nghiệp:Chợ Sub-Hamlet, Hàm Giang Hamlet, Trà Cú Dist.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *