Cty TNHH tư vấn và đầu tư xây dựng H&B

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH tư vấn và đầu tư xây dựng H&B
Địa chỉ: 49 Str. 30/4, Sub-hamlet.2, Long Mỹ Townlet, Long Mỹ Dist.
Điện thoại: 711-3873111
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , khảo sát, thiết kế & tư vấn

Địa chỉ doanh nghiệp:49 Str. 30/4, Sub-hamlet.2, Long Mỹ Townlet, Long Mỹ Dist.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *