Cty TNHH Trường Phát

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Trường Phát
Địa chỉ: 10/3 Tân Phú Str., Tân Thuận Hamlet, Châu Thành A Dist.
Điện thoại: 3848420
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , công nghiệp,xây dựng , dân dụng

Địa chỉ doanh nghiệp:10/3 Tân Phú Str., Tân Thuận Hamlet, Châu Thành A Dist.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *