CTY TNHH TM THÉP QUANG LIÊM

Tên doanh nghiệp: CTY TNHH TM THÉP QUANG LIÊM
Tên viết tắt: CTY THÉP QUANG LIÊM
Địa chỉ Email:  quangliemstell@gmail.com
Mã số thuế: 0310474497
Ngày thành lập: 25/11/2010
Địa chỉ: 44 đường 11 phường Phước Bình quận 9
Ngành nghề kinh doanh: Kinh Doanh Sắt Thép