Cty TNHH thương mại kỹ thuật Phú Minh – CN Điện Biên

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH thương mại kỹ thuật Phú Minh – CN Điện Biên
Địa chỉ: Tân Thanh , Điện Biên
Điện thoại: 231-3830788
Ngành nghề kinh doanh: thiết bị văn phòng , sx & kd,tin học , phần cứng , sx, kd và bảo trì sửa chữa

Địa chỉ doanh nghiệp:Tân Thanh , Điện Biên