Cty TNHH Thăng Tịnh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Thăng Tịnh
Địa chỉ: Kiến Đức Townlet, Đắk R’Lấp Dist.
Điện thoại: 500-3648254
Ngành nghề kinh doanh: gạch, ngói, đá, cát sỏi…, sx & kd

[googlemap diachi=”Kiến Đức Townlet, Đắk R’Lấp Dist.”]