Cty TNHH sản xuất xây dựng thương mại Nhật Anh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH sản xuất xây dựng thương mại Nhật Anh
Địa chỉ: Phú Thạnh, Phương Thạnh Hamlet, Càng Long Dist.
Điện thoại: 74-3888573
Ngành nghề kinh doanh: gạch, ngói, đá, cát sỏi…, sx & kd,xây dựng , dân dụng

Địa chỉ doanh nghiệp:Phú Thạnh, Phương Thạnh Hamlet, Càng Long Dist.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *