Cty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Quốc Tế

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Quốc Tế
Địa chỉ: 291 Đức Hạnh 2 Str., Đức Lập Hạ Hamlet, Đức Hòa Dist
Điện thoại: 72-3759019
Ngành nghề kinh doanh: bao bì , giấy, bao bì carton , in ấn, sản xuất và gia công

Địa chỉ doanh nghiệp:291 Đức Hạnh 2 Str., Đức Lập Hạ Hamlet, Đức Hòa Dist

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *