Cty TNHH sản xuất thương mại Nam Long Phát

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH sản xuất thương mại Nam Long Phát
Địa chỉ: Km 1929 Highway 1, Long Bình Sub-hamlet, Long Hiệp Hamlet, Bến Lức Dist.
Điện thoại: 72-3890501, 3890502
Ngành nghề kinh doanh: bao bì , giấy, bao bì carton , in ấn, sản xuất và gia công
Website: www.namlongphat.com

Địa chỉ doanh nghiệp:Km 1929 Highway 1, Long Bình Sub-hamlet, Long Hiệp Hamlet, Bến Lức Dist.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *