Cty TNHH sản xuất kinh doanh đá granite nhà máy đá Tài Phong

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH sản xuất kinh doanh đá granite nhà máy đá Tài Phong
Địa chỉ: Km 2078+200, Highway 1A, Ba Láng , Cái Răng Dist.
Điện thoại: 710-3912733, 3912734
Ngành nghề kinh doanh: gạch, ngói, đá, cát sỏi…, sx & kd,đá granít , sx & kd,xây dựng , dân dụng

Địa chỉ doanh nghiệp:Km 2078+200, Highway 1A, Ba Láng , Cái Răng Dist.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *